Bibliotheek

Wateralmanak 2

John Meijers

Nu beoordeeld met:

Algemene beoordeling:

Beoordeling niet verzonden! Probeer het opnieuw.

Wateralmanak 2

John Meijers

beoordelingen

Nu beoordeeld met:

Algemene beoordeling:

Beoordeling niet verzonden! Probeer het opnieuw.

Wateralmanak deel 2 uitgave 2018 Voor u ligt uitgave 2018 van deel 2 van de Wateralmanak. Met deze almanak aan boord beschikt u over de meest actuele vaartechinische informatie die voor een goede tochtplanning en veilige vaart nodig is. Na de handleiding hoe deze almanak te gebruiken, treft u eerst alle vaarwegen met hun informatie op alfabet aan. Daarin ook de bedieningstijden van eventueel aanwezige bruggen en sluizen. De voorziengen voor de watersport in Nederland zijn in een apart hoofdstuk weergegeven. De bedrijven zijn per plaats alfabetisch gerangschikt. Met behulp van symbolen zijn de voorzieningen met nadere bijzonderheden vermeld. Zo kunt u in een oogopslag zien wat de betreffende jachtvane, watersportvereninging, jachtwerf, reparateur e.d. u te bieden heeft. Aan het begin van het boek vindt u alle gebruikte symbolen en een schematische uitleg van de informatie. In navolging van de officiële Friese naamgeving van een aantal steden en dorpen in Friesland is ook een aantal wateren in Friesland voorzien van de officiële Friesenaam. In de Wateralmanak zijn deze wateren onder hun Friese naam gerangschikt. In de ‘Alfabetische lijst van wateren en plaatsen’ achter in de Almanak kunt u de wateren onder hun Nederlandse naam terugvinden om het zoeken te vereenvoudigen. Alle gegevens werden ook voor deze druk weer zo veel mogelijk nagetrokken, waarbij niet alleen medewerking werd ondervonden van de ANWB-consuls voor recreatie en toerisme, die vrijwillig hun deskundigheid o.a. op het gebied van watersport aan de ANWB ter beschikking stellen, maar ook van de diensten van Rijks- en Provinciale Waterstaat, besturen van waterschappen, polderbesturen, watersportverenigingen en –bedrijven, gemeenten, havenmeesters en sluismeesters.

... more

... less

Boek

Product Details

ISBN
9789018052782
Uitgeverij
ANWB
Publicatiedatum
25 april 2018
Pages
945

You may also be interested in